تین کلاینت

تین‌کلاینت ها ابزارهایی نوین در خدمت مدارس و سازمان ها